Karlsborgsföretagen, företagarna

Presentation

Vår förening bildades 1932 och fick namnet Karlsborgs Hantverksförening. Vi hade då 17 medlemmar.
Idag heter vi Karlsborgsföretagen och är omkring 100 medlemmar.

Vision

Karlsborgs kommun, den bästa plats att bo och verka i.

Verksamhet

  • Förvalta och utveckla vi-andan i Karlsborg
  • En väl förankrad fadderverksamhet/bollplank
  • Skapa och utveckla träffpunkter/möten såväl sociala, som information och företagsutveckling
  • Stödja Nyföretagarcentrum för fortsatt utveckling av bygden
  • Att vara en viktig knutpunkt för affärskontakter
  • Utse Årets Företag
  • Förstärka samarbetet företag - skola. "Skolan, en av våra viktigaste leverantörer"
Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)